Ανακοινώσεις από την Δημοτική Αρχή προς κάθε ενδιαφερόμενο και κάθε ενδιαφερόμενη

Δημοσιεύουμε δύο ανακοινώσεις που αφορούν συμπολίτες και συμπολίτισσές μας. Μία από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πρέβεζας και μία από το Γραφείο του Τμήματος Αθλητισμού.

  1. Ο Δήμος Πρέβεζας, προκειμένου να καταρτίσει μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές κλπ), για το χρονικό διάστημα έως 19/3/2026 παρατείνει την διάρκεια υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών έως την Πέμπτη, 28/3/2024 και ώρα 14.00

και καλεί
όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
1. είτε σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Ελ Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, τηλ.2682025200)
2. είτε με e-mail (politikiprostasia@dimosprevezas.gr)

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και η λίστα των απαραίτητων δικαιολογητικών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosprevezas.gr )

2. Προγραμματισμός Αθλητικών εκδηλώσεων & Επιχορηγήσεων Δήμου Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας, επιθυμώντας την αγαστή συνεργασία με τοπικούς Αθλητικούς Συλλόγους , προκειμένου να προγραμματισθούν και να οργανωθούν εγκαίρως οι όποιες εκδηλώσεις και Επιχορηγήσεις ομάδων για το έτος 2024, καλεί τους εκπροσώπους των συλλόγων να καταθέσουν τις προτάσεις τους (είδος, χρόνος και τόπος εκδήλωσης) μέχρι τις 29 Μαρτίου 2024 ΚΑΙ να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συνημμένα στην αίτησή τους .
I. Καταστατικό θεωρημένο
II. Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της κάθε διοργανώτριας αρχής .
III. Την Αθλητική Αναγνώριση & τον Αριθμό Μητρώου

Αναμένουμε τις προτάσεις σας εγγράφως στο Γραφείο του Τμήματος Αθλητισμού , Ισόγειο Λαϊκής Αγοράς (υπεύθυνοι κ. Δημ. Κοψάρη και κ. Δημ. Ρούσσος) είτε ηλεκτρονικά στο mail (politismos@dimosprevezas.gr). Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους στο τηλέφωνο 2682025325.