Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου “Πρέβεζα”

Στην Πρέβεζα στις 23 Οκτωβρίου 2023 στο γραφείο του συλλόγου , πραγματοποιήθηκε η Ανασύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Δημήτριου Κατηνιώτη .
Κατόπιν συζητήσεως και ψηφοφορίας ομόφωνα αποφασίστηκε η ανασύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως εξής :

1. Πρόεδρος : Παπαμιχαήλ Ευτυχία
2. Αντιπρόεδρος : Παρασκευή Τσιρώνη
3. Γραμματέας : Παναγιώτης Νούσιας
4. Ταμίας : Χριστοδούλου Κωνσταντίνα
5. Μέλη : Καίτη Κοσμάτου
Αραβαντινός Χρήστος
Δημήτριος Κατηνιώτης

Το σύλλογο εκπροσωπεί έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και αρχής η Πρόεδρος Παπαμιχαήλ Ευτυχία και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της , η Αντιπρόεδρος Παρασκευή Τσιρώνη

Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΠΡΕΒΕΖΑ»