Συνέντευξη με την Έφορο Αρχαιοτήτων Πρέβεζας κ. Ανθή Αγγέλη

Είναι μεγάλη μου τιμή να φιλοξενώ εδώ, στον Τοποτηρητή, μια σύντομη αλλά περιεκτική συνέντευξη με την Έφορο Αρχαιοτήτων Πρέβεζας κ. Ανθή Αγγέλη. Επικοινώνησα μαζί της λόγω της επιθυμίας μου να ενημερώσει εμένα και τους αναγνώστες του Τοποτηρητή σχετικά με την πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα δράση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας. Δεν υπάρχει λόγος να μακρηγορώ, ακολουθεί η συνέντευξη.

Τις φωτογραφίες που συνοδεύουν την συνέντευξη τις πήρα από την σελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης στο Facebook, με την άδεια της κυρίας Αγγέλη, την οποία, φυσικά, ευχαριστώ.

Σχετικά με την Unesco και την πρόταση για κήρυξη του Αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία; Ποια πρόοδος έχει γίνει και τι άλλο απαιτείται ακόμη; Τι θα σημάνει για την τοπική κοινωνία η ύπαρξη μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς στον τόπο μας;

Η προσπάθεια για την ένταξη του Αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια, τη δεκαετία του 2000, καθώς η Νικόπολη είχε εγγραφεί στον Ενδεικτικό Κατάλογο από το 2003, ενώ συμπεριλήφθηκε στην αναθεωρημένη του μορφή με την επικαιροποίηση του 2014. Ωστόσο, για διάφορους λόγους η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, ενώ το κυριότερο πρόβλημα αποτελούσε η Εθνική οδός Πρέβεζας – Ιωαννίνων, που διασχίζει τον αρχαιολογικό χώρο. Πλέον, η παράκαμψη του αρχαιολογικού χώρου με διαφορετική χάραξη της Εθνικής οδού έχει δρομολογηθεί και έτσι οι συνθήκες ωριμάζουν για την ένταξη του χώρου στον κατάλογο της Unesco. Έχει συσταθεί Ομάδα εργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την προώθηση της υποψηφιότητας της Νικόπολης, η οποία έχει ήδη συνεδριάσει διαδικτυακά και έχουν οριστεί οι πρώτες εργασίες που πρέπει να γίνουν για την προετοιμασία του σχετικού φακέλου. Στις αρχές Μαρτίου οι συνάδελφοι-μέλη της Ομάδας από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου έκαναν τριήμερη αυτοψία στον χώρο, είδαν αναλυτικά τα μνημεία και συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η σύνταξη του φακέλου και η υποβολή της υποψηφιότητας θα είναι μία επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, ωστόσο ελπίζουμε ότι θα έχουμε στην προσπάθεια αυτή αρωγό μας την τοπική κοινωνία, καθώς η εγγραφή ενός αρχαιολογικού χώρου στο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς σημαίνει τεράστια αναγνωρισιμότητα και διαφήμιση του τόπου σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, βέβαια, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι η ένταξη ενός χώρου στον κατάλογο της Unesco σημαίνει και δεσμεύσεις για τη διαρκή προστασία και διατήρησή του σε άριστη κατάσταση.

Σχετικά με την πρωτοβουλία “Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου”.
Παρακαλώ ενημερώστε μας περί τίνος πρόκειται. Η εκκλησιαστική παράδοση ορίζει ότι ο Παύλος ίδρυσε την Εκκλησία της Νικόπολης. Υπάρχουν τεκμήρια που να το πιστοποιούν ή μονάχα ενδείξεις. Παρακαλώ ενημερώστε μας σχετικά.

Το υποέργο «Πολιτιστική διαδρομή: Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου» υλοποιείται από τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στόχος του έργου είναι η τεκμηρίωση και ανασύνθεση μεγάλου μέρους της διαδρομής του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα, με βάση το κείμενο των Πράξεων των Αποστόλων και τις επιστολές του Αποστόλου προς τις νεοϊδρυθείσες εκκλησίες και τους συνεργάτες του. Έτσι, θα δημιουργηθεί μία προτεινόμενη στους επισκέπτες πολιτιστική διαδρομή που θα περιλαμβάνει τα μέρη από τα οποία πέρασε ο Απόστολος στην Ελλάδα. Η πολιτιστική διαδρομή που θα δημιουργηθεί από τη ΔΙΠΚΑ θα λαμβάνει υπόψη της και θα «συνομιλεί» με έργα που εκτελούνται από τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων με προϋπόθεση τη νοηματική και ιστορική συνάφειά τους. Η Νικόπολη αναφέρεται στην επιστολή Προς Τίτον ως πιθανός τόπος χειμερινής διαμονής του Αποστόλου, αν και δεν υπάρχουν σχετικά αρχαιολογικά ή ιστορικά τεκμήρια για την παρουσία του στην πόλη. Έτσι, η Νικόπολη θα αποτελέσει στάση της διαδρομής. Στην αυτοψία που έγινε στις αρχές Μαρτίου από στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου συμμετείχαν και οι επιβλέποντες του υποέργου της ΔΙΠΚΑ και συζητήθηκαν τα μνημεία της Νικόπολης που θα προταθούν ως στάσεις στη διαδρομή. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας θα υλοποιήσει δύο έργα που εντάχθηκαν πρόσφατα στο Ταμείο Ανάκαμψης, τις «Εργασίες αποκατάστασης Παλατιού (οίκου Γεωργίου Εκδίκου) και άμεσου περιβάλλοντος χώρου του» και τη «Συντήρηση ψηφιδωτών στις Βασιλικές Α και Δ», συνολικού προϋπολογισμού 1.050.000€ καθώς και το υποέργο «Ανασκαφή στα πλαίσια των εργασιών στερέωσης-αποκατάστασης της πύλης εισόδου στη Βασιλική Β (Αλκίσωνος)» του έργου «Αποκατάσταση Πύλης Βασιλικής Β (Αλκίσωνος)», που θα εκτελέσει η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟΑ. Τα έργα θα συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της εικόνας των παραπάνω μνημείων, τα οποία βεβαίως θα συμπεριληφθούν στην πολιτιστική διαδρομή «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου».

Σχετικά με τα έργα που γίνονται στα Λουτρά.
Παρακαλώ πείτε μας ποιος είναι ο ρόλος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην τρέχουσα διαδικασία.

Όπως γνωρίζετε, η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί έργο αναβάθμισης των ιαματικών λουτρών της Πρέβεζας, που χρηματοδοτείται από το Interreg Ελλάδα – Ιταλία. Στη θέση των ιαματικών λουτρών βρίσκεται λουτρική εγκατάσταση των οθωμανικών χρόνων, για την οποία υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη αποκατάστασης, ενώ στην ίδια θέση μαρτυρείται ότι χωροθετούνταν το Κάστρο της Μπούκας. Έτσι, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας υλοποιεί υποέργο για την ανασκαφική διερεύνηση των αρχιτεκτονικών λειψάνων που αποκαλύφθηκαν σε δοκιμαστικές τομές πριν την έναρξη του έργου στους χώρους όπου πρόκειται να κατασκευαστούν τα νέα κτήρια των ιαματικών λουτρών, ενώ παράλληλα επιβλέπει τις εργασίες αποκατάστασης του οθωμανικού πυρήνα, που εκτελούνται από τον ανάδοχο του έργου.

Σε παλιότερη συνέντευξη που μου παραχωρήσατε, είχατε αναγγείλει τη δημιουργία της ιστοσελίδας του Μουσείου. Καταρχάς, συγχαρητήρια για το πολύ όμορφο και εύκολα πλοηγήσιμο σάιτ. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας τις εντυπώσεις σας σχετικά με την υποδοχή από το κοινό;

Χαίρομαι πραγματικά που σας άρεσε η ιστοσελίδα του Μουσείου! Φαίνεται πως έτυχε γενικά μεγάλης αποδοχής από το κοινό στον ενάμιση χρόνο της λειτουργίας της, αφού τα δεδομένα επισκεψιμότητας, τα οποία καταγράφονται συστηματικά από τον server που την φιλοξενεί, είναι πραγματικά ενθαρρυντικά: προκύπτει ότι στον πρώτο χρόνο λειτουργίας δέχθηκε περισσότερους από 22.000 επισκέπτες, ενώ διαφαίνεται μία ανοδική πορεία της χρήσης της, αφού τον Ιανουάριο του 2021 είχε 781 επισκέψεις και τον Ιανουάριο 2022 1.949. Ελπίζουμε ότι στο επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να διαθέσουμε την ιστοσελίδα και στην αγγλική γλώσσα, ώστε να προσελκύσουμε κοινό και από άλλες χώρες.

Τι να περιμένουμε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας για το επόμενο διάστημα που να αφορά το κοινό;

Δυστυχώς, τα δύο προηγούμενα χρόνια η πανδημία λειτούργησε ανασταλτικά για τις εκδηλώσεις της Εφορείας και είχαμε μόνο διαδικτυακές δράσεις, οι οποίες, ωστόσο, έτυχαν μεγάλης αποδοχής. Στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε σιγά-σιγά την δια ζώσης επικοινωνία με το κοινό, ξεκινώντας με εκπαιδευτικές δράσεις. Έτσι, το αμέσως επόμενο διάστημα θα προσφέρουμε μία ημέρα την εβδομάδα εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά του Δημοτικού και μία ημέρα για παιδιά του Γυμνασίου, ενώ παράλληλα θα υπάρχει και μία ψηφιακή εκπαιδευτική δράση για παιδιά που δεν μπορούν να επισκεφθούν δια ζώσης το Μουσείο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης θα συμμετάσχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στις 18 Μαΐου, ενώ στις Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, στο διάστημα από 26-29 Μαΐου, θα οργανώσουμε επισκέψεις και εκπαιδευτικές δράσεις στο Κάστρο των Πέντε Πηγαδίων, στον αρχαιολογικό χώρο του Ορράου και το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τον Ιούνιο θα φιλοξενήσουμε στο Μουσείο την έκθεση «Και τα δέντρα στο Μουσείο;» του εικαστικού Πέρου Μπέχλη, ενώ το καλοκαίρι θα φιλοξενήσουμε παράσταση στο Ωδείο στην πανσέληνο του Αυγούστου και ίσως κάποιες άλλες παραστάσεις σε συνεργασία με τον Δήμο Πρέβεζας ή κάποια εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείου, για τις οποίες θα μπορούσα να σας πω περισσότερα όταν οριστικοποιηθούν.

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!

Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία!

Μπορείς να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του Μουσείου Νικόπολης στον ακόλουθο σύνδεσμο (λινκ)

https://nicopolismuseum.gr/

Facebook: Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης