Στιγμιότυπο

Τόπος λήψης: Τουρλίδα Μεσολογγίου

Λήπτρια στιγμιότυπου: Χρύσα Σκαρμούτσου