μια φωτο

Την φωτογραφία μου την έστειλε πρόσωπο που επιθυμεί να μείνει ανώνυμο. Εννοείται πως σέβομαι την επιθυμία αυτή. Ελπίζω να σου αρέσει η φωτο όσο άρεσε και σε μένα.