Ένα ποίημα για την Κυριακή – Θεόδωρος Πάσχος

Εάν ακονίζεις τα μαχαίρια σου με τον
πλέον τακτικό τρόπο – ακόνισμα για
την τιμή του ακονίσματος – προέχει ο
ήχος του τροχού επί της λάμας, οι ζεστοί
σπινθήρες, η υπόσχεση της επικείμενης
τομής στο σώμα που αναβάλλεται με
καλοακονισμένες δικαιολογίες.
Η μία λάμα υπηρετεί την άλλη, υπό-
ταγμένες στην συμφωνία του μηδενικού
αθροίσματος των μαχαιρωμάτων.
Είναι ένα παιχνίδι δεν βλέπεις;
Από την ώρα που θα ορκιστείς να ξε-
χωρίσεις τα μεταλλικά μάγματα για να
φτιάξεις λεία λεπίδα, μόνο ένα αφελές
ατύχημα θα σε φέρει στο σημείο του
σκισίματος της επιφάνειας.
Το μαχαίρι μόνον υπόσχεται.
Ακίνητο στο τραπέζι γυαλίζει όσο χίλια
αστέρια, όσο χιλιάδες αντανακλάσεις σε
χείλη.

Θεόδωρος Πάσχος
(1976 – )

“λέξεις για να προφέρεις”
Πρέβεζα 2024