Ένα ποίημα για την Κυριακή – εμού του ιδίου

Προσωπογραφία

Ένας άνθρωπος με κοίταξε και είπε:
“Βλέπω ένα σκοτεινό άλογο με ασαφή χαρακτηριστικά
Ένα ζευγάρι ζάρια κόκκινα
Δίχως κουκίδες
Αλλά με κενές επιφάνειες
Εκτός από μια σε κάθε ζάρι
Εκεί βλέπω
Στο ένα ζάρι έναν κεραυνό
Κι ένα γκρίζο σύννεφο στο άλλο”

Το δίχως άλλο
Είτε θα βρέξει
Είτε όχι
Να δω τι θα ποντάρετε

Κ.Μ.
1977 –

“Dark Horse” υδατογραφία από τον/την Dzoko Stach