Χωρίς άδεια αγώνων τα σωματεία που είναι εκτός Μητρώου

Τα πράγματα δυσκολεύουν αφάνταστα για την επιβίωση των ομάδων που δεν εγγράφηκαν στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς δεν θα μπορούν να παίρνουν άδεια διεξαγωγής αγώνων από τις Περιφέρειες και τους δήμους. Μάλιστα εκδόθηκε και σχετική εγκύκλιος από τη ΓΓΑ όπου εφιστάται η προσοχή Περιφερειών και Δήμων για μη χορήγηση αδειών σε μη εγγεγραμμένα στο μητρώο σωματεία.
Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής: «Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο, νοείται το σωματείο που έχει κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν.4714/2020 (Α’ 148)».
Δεδομένου ότι κατά το άρθρο 56Δ του ν.2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική συνάντηση, απαιτείται η χορήγηση άδειας από την οικεία Περιφέρεια, προκειμένου αυτή να χορηγηθεί από την υπηρεσία σας, θα πρέπει να ελέγχεται η αθλητική αναγνώριση και η εγγραφή του αιτούντος σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν.4714/2020 (Α’ 148), όπως ορίζεται στον αθλητικό νόμο. Συνεπώς το αθλητικό σωματείο που δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης. Ο έλεγχος διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (gga.gov.gr), όπου επιλέγεται η καρτέλα ΜΗΤΡΩΟ (gga.gov.gr//mitroo) και ακολούθως η επιλογή ‘’ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ’’».