Ο τοίχος είχε την δική του ιστορία

“Η αγάπη είναι μια υπόσχεση που κανείς δεν κρατά, μα όλοι βασίζονται πάνω της”

τάδε γέγραπται στην Αποθήκη!