Κοινή ανακοίνωση Συνδέσμου Ύδρευσης και Δήμων Λευκάδας, Πρέβεζας και Άρτας

Σε κοινή σύσκεψη των τριών Συνδέσμων Ύδρευσης Λευκάδας , Πρέβεζας -Φιλιππιάδαςκ.λ.π. και ορεινών οικισμών Άρτας και με την παρουσία
Α. των Δημάρχων:
• Ξενοφώντος Βεργίνη του Δήμου Λευκάδας,
• Νικολάου Γεωργάκου του Δήμου Πρέβεζας και
• Χριστοφόρου Σιαφάκα του Δήμου Αρταίων,
Β. Αντιδημάρχου Δήμου Ζηρού Βασιλείου Χρήστου και
Γ. του Προέδρου του Συνδέσμου Πρέβεζας, Φιλιππιάδας κ.λ.π. Γεωργίου Σαριάνογλου,
αποφασίστηκαν για ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, τα εξής:

1. Κοινή ηλεκτρονική εφαρμογή ελέγχου παροχής και πίεσης, σε πραγματικό χρόνο, του αντλιοστασίου Ακτίου και της δεξαμενής Πρέβεζας (πιέσεις και παροχές εισόδου και εξόδου)
2. Δέσμευση για 700m3/m, κατά μέσο όρο, στην είσοδο του αντλιοστασίου Ακτίου.
3. Κοινό συνεργείο για έλεγχο του δικτύου ύδρευσης από τις πηγές Αγ. Γεωργίου Λούρου έως Άκτιο.
4. Έκκληση προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, όπως κάνουν λογική διαχείριση νερού και αποφεύγουν όσο μπορούν, την άσκοπη χρήση.