Ευχαριστήριο μήνυμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ευχαριστεί θερμά τους κ. κ. Χάιδω και Σπύρο Διαμάντη, οι οποίοι διέθεσαν το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€) για τον καθαρισμό του αρχαιολογικού χώρου στο Καστρί Ριζοβουνίου. Η διάθεση του ποσού έγινε στη μνήμη των γονέων τους, Σωτηρίου και Αναστασίας Διαμάντη, οι οποίοι απεβίωσαν στην Αθήνα, ο μεν πρώτος στις 17.11.2011 και η δεύτερη στις 25.02.2012 και η ταφή των οποίων έγινε στο Β΄ Κοιμητήριο Αθηνών.
Ο αρχαίος οχυρωμένος οικισμός στο Καστρί Ριζοβουνίου ταυτίζεται από την έρευνα με τις Βατίες και σχετίζεται με άλλους τρεις αρχαιολογικούς χώρους της ΠΕ Πρέβεζας, το Καστρί Φαναρίου, τον Παλαιορόφορο Ωρωπού και το Κάστρο των Ρωγών, στους οποίους τοποθετούνται οι αρχαίες πόλεις Πανδοσία, Ελάτρεια και Βουχέτιο αντίστοιχα. Οι παραπάνω πόλεις ιδρύθηκαν πιθανότατα κατά την Αρχαϊκή περίοδο, από Ηλείους αποίκους συμβάλλοντας στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στην Ήπειρο και τις αναπτυγμένες πόλεις-κράτη της Νότιας Ελλάδας.
Τα αρχαία μνημεία στον αρχαιολογικό χώρο «Καστρί» Ριζοβουνίου χρονολογούνται από την Ελληνιστική εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα, ενώ σποραδικά ευρήματα τεκμηριώνουν τη χρήση του χώρου ήδη από την Παλαιολιθική περίοδο και την Εποχή του Χαλκού. Άλλα σημαντικά μνημεία στο λόφο ανάγονται στη Μεταβυζαντινή περίοδο (συγκρότημα κτιρίων Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Καστρίου).
Με τους καθαρισμούς αναδείχθηκαν ακόμα περισσότερο τα αρχαία τείχη καθώς και ο περιβάλλον χώρος της Ιεράς Μονής.
Ευχαριστούμε θερμά τους κ. κ. Χάιδω και Σπύρο Διαμάντη για την συμβολή τους στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας
Ανθή Αγγέλη – Αρχαιολόγος